Categories
News

ประสิทธิภาพในการป้องกันไมเกรนในผู้ใหญ่

การผสมผสานของทักษะการเผชิญปัญหากลวิธีการคิดในเชิงบวกการจัดการการยึดมั่นการลดสิ่งกีดขวางและการผ่อนคลาย ซึ่งเป็นการให้ความเห็นย้อนกลับโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยให้เทคนิคการผ่อนคลายช่วยให้เด็กและวัยรุ่นสามารถตอบโต้แนวทางแนะนำให้ทำการโจมตีทันทีที่เด็กหรือวัยรุ่นรู้ตัวว่ามีการโจมตีเกิดขึ้นรวมกันสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดในระหว่างการโจมตี

แนวทางในการรักษาอีกแนวทางหนึ่งเพื่อป้องกันอาการไมเกรน แม้ว่ายาจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันไมเกรนในผู้ใหญ่ แต่ก็ไม่ได้แสดงถึงประสิทธิภาพที่เหมือนกันในเด็กและวัยรุ่นแนวทางไม่ได้กล่าวถึงการรักษาล่าสุดรวมถึงแอนติบอดีที่เกี่ยวข้องกับยีนเปปไทด์ , ยาเสพติดอื่น ๆ ที่คล้ายกันและอุปกรณ์สำหรับไมเกรนในเด็กและวัยรุ่นเพราะในขณะที่มีงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า การป้องกันไมเกรนในผู้ใหญ่การศึกษาการรักษาเหล่านี้ในเด็กและวัยรุ่นเป็นเพียงการเริ่มต้น